Consultez les idées publiées

Lëtzebuergesch an der Verfassung

Ech fannen et sollt onbedengt vun der Geleegenheet profitéiert gi fir déi lëtzebuerger Sprooch an der Verfassung ze verankeren. Schéi Gréiss Jean-Claude Kaell
Retour à la liste