Consultez les idées publiées

wahlen

1) just 1 wahlbezirk, an sou engem klenge land sin 4 bezirker net demokratesch. 2) e minister sollt qualifizeiert sin vir deen ministére wou en iwerhellt,vir t éducatioun een deen erfahrungen am enseignement huet, vir t santé een mat erfahrung an d eem bereich asw 3) um kirchbierg mèi hèich bauen,et ass lächerlech dass do e puer gebeier stinn mat 20? étagen an appartementsgebeier do just 3 bis 5?.wann et soll e moderne mixte quartier sin dann soll och alles an t heicht gebaut gin,do sin esou vill arbechtsplatsen dass di leit di do schaffen och do wunnen ,t kanner an t schoul scheken akafen an erausgoe kennen,och do wär e fachmann vileicht net schlecht deen spillplatzen ,an genug grigflaechen mat aplangt
Retour à la liste